3.18.5 Stab

Ingår som en del av Avdelningen för universitetsgemensam IT

Staben utformar och tillhandahåller besluts-, kommunikations- och leveransstöd för universitetsgemensam IT samt bistår i beredningen av olika ärenden. Vidare samordnar enheten Avdelningen för universitetsgemensam IT:s verksamhet med övriga avdelningar inom universitetsförvaltningen.

Staben förvaltar kompetensförsörjningsprocessen, koordinerar verksamhetsplaneringsprocessen samt ansvarar för uppföljning och återkoppling mot avdelningens mål.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
Bitr. avdelningschef
Christer B Andersson 018-471 6167

Anställda och övriga verksamma