3.18.4 Service och support

Ingår som en del av Avdelningen för universitetsgemensam IT

Enheten för service och support ger stöd till anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma