3.18.3 Infrastruktur och drift

Ingår som en del av Avdelningen för universitetsgemensam IT

Enheten för infrastruktur och drift tillhandahåller infrastruktur, system och tjänster som uppfyller verksamhetens och dess samverkanspartners olika behov av säkerhet, prestanda, driftsäkerhet samt kostnadseffektivitet i enlighet med gällande policys, riktlinjer och ramverk. Detta sker via såväl egna resurser som tredjepartsleverantörer.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma