3.18.2 Förvaltning och utveckling

Ingår som en del av Avdelningen för universitetsgemensam IT

Enheten för förvaltning och utveckling stödjer universitetets verksamheter genom att tillhandahålla relevanta kompetenser och resurser för utveckling och förvaltning av effektiva och enhetliga IT-lösningar.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma