3.18.4.1 Supportgrupp GOT

Ingår som en del av Avdelningen för universitetsgemensam IT

Kontakt

Besöksadress
Cramérgatan 3, 62157 Visby
Postadress
Uppsala universitet Campus Gotland, 62167 Visby

Anställda och övriga verksamma