3.18.1 Arkitektur och integration

Ingår som en del av Avdelningen för universitetsgemensam IT

Enheten för arkitektur och integration säkerställer att IT stödjer verksamheten nu och i framtiden på ett effektivt och hållbart sätt genom att tillhandahålla IT-arkitekturstöd. Vidare arbetar enheten för en effektiv och sammanhållen integrationsarkitektur med god kontroll över informationsflöden.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma