3.18 Avdelningen för universitetsgemensam IT

Avdelningen för universitetsgemensam IT bidrar till universitetets utveckling, innovation och konkurrenskraft genom att proaktivt stödja digitalisering. Den tillhandahåller verksamhetsdrivna, kvalitativa, säkra och effektiva gemensamma IT-lösningar för Uppsala universitet samt säkerställer effektiv och hållbar IT med god kontroll över informationsflöden genom IT-arkitekturstöd.

I avdelningens uppdrag ingår även att stödja anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor, tillhandahålla IT-infrastruktur som uppfyller verksamhetens och stödtjänsternas krav och att ge administrativt och strategiskt stöd åt IT-nämnden.

Vidare förvaltar avdelningen sin projektportfölj samt utformar och tillhandahåller beställarstöd för verksamheten.

Behöver du hjälp? Kontakta IT-support!
E-post: itsupport@uu.se
Telefon: 018-471 44 00


Öppettider
Vardagar 8.00 - 17.00


Information om uppdateringar och avbrott i IT-system och tjänster finns på uu.se/driftinformation.
Guider och information om IT och telefoni finns på Uppsala universitets medarbetarportal.


..

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
Avdelningschef
Lisbet Holmberg Stark
Bitr. avdelningschef
Christer B Andersson

Anställda och övriga verksamma