3.18 Avdelningen för universitetsgemensam IT

Avdelningen för universitetsgemensam IT bidrar till universitetets utveckling, innovation och konkurrenskraft genom att proaktivt stödja digitalisering. Den tillhandahåller verksamhetsdrivna, kvalitativa, säkra och effektiva gemensamma IT-lösningar för Uppsala universitet samt säkerställer effektiv och hållbar IT med god kontroll över informationsflöden genom IT-arkitekturstöd.

I avdelningens uppdrag ingår även att stödja anställda och studenter i IT- och telefonirelaterade frågor, tillhandahålla IT-infrastruktur som uppfyller verksamhetens och stödtjänsternas krav och att ge administrativt och strategiskt stöd åt IT-nämnden.

Vidare förvaltar avdelningen sin projektportfölj samt utformar och tillhandahåller beställarstöd för verksamheten.

Behöver du hjälp? Kontakta IT-support!
E-post: itsupport@uu.se
Telefon: 018-471 44 00


Öppettider
Vardagar 8.00 - 17.00


Information om uppdateringar och avbrott i IT-system och tjänster finns på uu.se/driftinformation.
Guider och information om IT och telefoni finns på Uppsala universitets medarbetarportal.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma