2.14 Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed

Ordinarie ledamöter:

Caroline Sjöberg Universitetsdirektör (ex officio)
Erik Lempert Lagfaren ledamot (ordförande)
Magnus Hallberg Universitetsjurist vid juridiska avdelningen
Pauliina Remes Professor vid filosofiska institutionen
Ingemar Kaj Professor vid matematiska institutionen
Agneta Skoog Svanberg Professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa

Ersättare för ordinarie ledamöter under perioden 2020-01-01 till och med 2022-12-31:

Hild Ekström Universitetsjurist vid juridiska avdelningen
(ersättare för Magnus Hallberg)
Olle Lundin Professor vid juridiska institutionen (ersättare för Pauliina Remes)
Ingela Nyström Professor vid institutionen för informationsteknologi
(ersättare för Ingemar Kaj)
Bengt Gerdin Seniorprofessor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper (ersättare för Agneta Skoog Svanberg)

Adjungerad ledamot:
Stefan Eriksson, rektorsråd god forskningssed

Sekreterare:
Frida Ringholm

Kontakt

E-post
nuafuu.se