Vaktmästeriet Segerstedthuset

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Vaktmästeriet är hyresgästens länk mellan fastighetsägaren och externa leverantörer avseende fastighetsrelaterade servicefrågor och ser till att du som medarbetare får din post i tid och ser till att felanmälningar åtgärdas.
E-post: vaktmasteri-segerstedt@uu.se
Telefon: 018-471 5000

Kontakt

Besöksadress
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress
Uppsala/Gotland, 00000 Uppsala/Visby
Telefonnummer
018-471 5000
E-post
vaktmasteri-segerstedtuu.se

Anställda och övriga verksamma