Växel

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Växeln svarar för hela universitetet och kopplar vidare samtal till respondent. Du kan som anställd få hjälp bland annat med att hänvisa/vidarekoppla din telefon och hjälp med utlandssamtal. Växeln är öppen mellan 08:00-16:30 alla vardagar.
E-post: vaxeln@uu.se
Telefon: 018-471 0000, internt: 987

Kontakt

Besöksadress
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress
Uppsala/Gotland, 00000 Uppsala/Visby
E-post
vaxelnuu.se

Anställda och övriga verksamma