3.2.3 Enheten Segerstedthuset

Ingår som en del av Avdelningen för gemensam service och administration

Avdelningen för Gemensam service och administration vid Segerstedthuset är stödverksamhet till universitetsförvaltningen.

Servicecenter i Segerstedthuset erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetarbetare vid Uppsala universitet. Hjälper bland annat till med engångskoder, campuskort, bokningar av rum och utrustning samt försäljning av profilprodukter.
Erbjuder även guidningar i Segerstedthuset.
Servicecenter är öppen mellan 08:00-16:30 alla vardagar, sommartid v.26-32 öppet 08:00-15:00.
E-post: servicecenter-segerstedt@uu.se
Telefon: 018-471 5550

Studentservice i Segerstedthuset svarar på frågor kring studier och skriver ut studieintyg samt lämnar ut examen och utländska betyg.
E-post: studentservice@uu.se
E-post: studieintyg@uu.se
Telefon: 018-471 4710, telefontider 09:00-12:00 alla helgfria vardagar.

Vaktmästeriet i Segerstedthuset är hyresgästens länk mellan fastighetsägaren och externa leverantörer avseende fastighetsrelaterade servicefrågor och ser till att du som medarbetare får din post i tid och ser till att felanmälningar åtgärdas.
E-post: vaktmasteri-segerstedt@uu.se
Telefon: 018-471 5000

Växeln i Segerstedthuset svarar för hela universitetet och kopplar vidare samtal till respondent. Du kan som anställd få hjälp bland annat med att hänvisa/vidarekoppla din telefon och hjälp med utlandssamtal. Växeln är öppen mellan 08:00-16:30 alla vardagar.
E-post: vaxeln@uu.se
Telefon: 018-471 0000, internt: 987

Kontakt

Besöksadress
Avdelningen finns både i Uppsala och Gotland
Postadress
Uppsala/Gotland, 00000 Uppsala/Visby

Anställda och övriga verksamma