2.13 Biblioteksnämnden

Biblioteksnämnden består av:
ordföranden
överbibliotekarien
två områdesrepresentanter från humaniora och samhällsvetenskap
en områdesrepresentant från medicin och farmaci
en områdesrepresentant från teknik och naturvetenskap
en extern ledamot
en biblioteksrepresentant
två studentrepresentanter
en representant för universitetsförvaltningen.
Därutöver två representanter för personalorganisationerna närvaro- och yttranderätt.