2.10 Rådet för internationalisering

Rådet för internationalisering är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor avseende internationalisering. Rådet bereder frågor på uppdrag av rektor. Rådet för internationalisering består av elva ledamöter och arbetet leds av rektor eller den som rektor utser (ordförande). Ledamöterna i rådet utses av rektor på förslag av vetenskapsområdena (två ledamöter per vetenskapsområde) och universitetsdirektören (två ledamöter). Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).


Ledamöter:
Prorektor Coco Norén, ordförande
Professor Marcus Lindahl, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Lina von Sydow, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Mattias Martinson, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Anna Singer, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Nils Hailer, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Professor Karin Forsberg Nilsson, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Avdelningschef Erika Dabhilkar, universitetsförvaltningen
Kanslichef Johan Lundborg, universitetsförvaltningen
Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).