2.9 Rådet för samverkan

Rådet för samverkan är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor avseende samverkan. Rådet bereder frågor på uppdrag av rektor. Rådet för samverkan består av elva ledamöter och arbetet leds av rektor eller den som rektor utser (ordförande). Ledamöterna i rådet utses av rektor på förslag av vetenskapsområdena (två ledamöter per vetenskapsområde), universitetsdirektören (en ledamot) och UU Samverkan (en ledamot). Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).


Ledamöter:
Rektor Anders Hagfeldt, ordförande
Professor Marcus Lindahl, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Åsa Kassman Rudolphi, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Mattias Martinson, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Esbjörn Larsson, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Christel Bergström, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Professor Gustaf Ljungman, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Chef UU Samverkan Jenny Nordquist
Kanslichef Måns Östring, universitetsförvaltningen
Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).