3.15.2 Enheten för informationssäkerhet

Ingår som en del av Säkerhetsavdelningen

Enheten för informationssäkerhet samordnar, stödjer och utbildar inom informationssäkerhet - infoklassningar, riskanalyser, upphandlingsstöd, resesäkerhet med mera, samt stödjer, utbildar, övervakar och granskar universitetets IT-säkerhet.

Mer information finns i Medarbetarportalen under Stöd och service, Säkerhet.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post
securityuu.se

Anställda och övriga verksamma