3.15.1 Enheten för fysisk säkerhet

Ingår som en del av Säkerhetsavdelningen

Enheten för fysisk säkerhet arbetar bland annat med personsäkerhet (hot- och våldshantering), verksamhetsförsäkringen, passagesystemet, trygghetskameror, systematiskt brandskyddsarbete, riskanalyser vid besök/evenemang, samt utbildningar inom våra specialistområden.

Mer information finns i Medarbetarportalen under Stöd och service, Säkerhet.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post
sakerhetuu.se

Anställda och övriga verksamma