3.4.3 Enheten för karriär och ledning i akademin

Ingår som en del av Avdelningen för kvalitetsutveckling

Enheten för karriär och ledning erbjuder karriärstöd, coaching, handledning, ledarprogram, kurser, seminarier, grupputvecklingsinsatser och konsultativt stöd. Utbudet syftar till att stödja forskare, lärare och akademiska ledare att skapa goda och kreativa miljöer och en hållbar karriär.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 75237 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma