3.4.1 Enheten för universitetspedagogik

Ingår som en del av Avdelningen för kvalitetsutveckling

Enheten för universitetspedagogik arbetar med pedagogisk utveckling för främjande av kvaliteten i utbildningen på alla nivåer. Vi arbetar utifrån verksamhetens pedagogiska behov och erbjuder pedagogisk utbildning för undervisande personal, ger konsultativt stöd i pedagogiska frågor ute på universitetets olika campus och i den laborativa lärosalen samt genomför egna utvecklingsprojekt – allt med utgångspunkt i universitetets pedagogiska program. Våra pedagogiska utvecklare handlägger vidare universitetets pedagogiska priser och centrala projektmedel för pedagogisk utveckling.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 75237 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
E-post
kvalitetsutvecklinguu.se

Anställda och övriga verksamma