3.4 Avdelningen för kvalitetsutveckling

Avdelningen drivs av en ambition att bidra till främjande av såväl utbildning och lärande som forskning. Stödet utgörs huvudsakligen av pedagogisk utbildning, utvärderingsstöd, konsultativt stöd och nätverksbyggande, men avdelningen bidrar även med ett strategiskt stöd, vilket sker genom medverkan i universitetsövergripande initiativ samt i kvalitetsrådets arbete.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
Avdelningschef
Åsa Kettis 018-471 7858
Katalogadministration
Charlotte Sundström 018-471 5761

Anställda och övriga verksamma