3.4 Avdelningen för kvalitetsutveckling

Avdelningen har till uppgift att stödja såväl utbildning som forskning genom att erbjuda stöd till den akademiska personalen i rollen som lärare och forskare. Stödet utgörs huvudsakligen av pedagogisk utbildning, karriärstöd och ledarskapsutveckling, utvärderingsstöd samt konsultativt stöd och nätverksbyggande. Avdelningen bidrar även med strategiskt stöd i olika universitetsövergripande initiativ.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjöldsväg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
Avdelningschef
Åsa Kettis 018-471 7858
Katalogadministration
Charlotte Sundström 018-471 5761

Anställda och övriga verksamma