2.5 Rådet för lika villkor

Rådet för lika villkor är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor avseende universitetets lika villkorsarbete. Rådet bereder frågor på uppdrag av rektor. Rådet för lika villkor består av 14 ledamöter och arbetet leds av rektor eller den som rektor utser (ordförande). Ledamöterna i rådet utses av rektor på förslag av vetenskapsområdena (två ledamöter per vetenskapsområde), universitetsdirektören (en ledamot) och överbibliotekarien (en ledamot). Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769). En ledamot från varje personalorganisation som universitetet har huvudavtal med utses av respektive personalorganisation.


Ledamöter:
Rektorsråd Åsa Cajander, ordförande
Professor Charlotte Platzer Björkman, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Universitetslektor Tim Melander Bowden, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Professor Cecilia Wejryd, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Helena Wahlström Henriksson, vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap
Professor Bryndis Birnir, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Professor Mathias Hallberg, vetenskapsområdet för medicin och farmaci
Avdelningschef Daniel Wadskog, Universitetsbiblioteket
Akademiombudsman Per Abrahamsson, universitetsförvaltningen
Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009/769).
En ledamot från varje personalorganisation som universitetet har huvudavtal med utses av respektive personalorganisation.

Kontakt