34.3.4.2 Mikrobiell Kemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75120 Uppsala
Postadress
Box 523, 75120 Uppsala
E-post
info-angkemi.uu.se
Webbplats
https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/molekylar-biomimetik/mikrobiell-kemi
Forskningsledare
Peter Lindblad 018-471 2826

Anställda och övriga verksamma