34.3.7 Oorganisk kemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress
Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 538, 751 21 Uppsala
E-post
info-angkemi.uu.se
Webbplats
https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/oorganisk-kemi
Forskningsledare
Martin Sahlberg 018-471 3747

Anställda och övriga verksamma