34.3.1 Gemensam forskning

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 20 Uppsala
Postadress
Box 523, 751 20 Uppsala
E-post
info-angkemi.uu.se
Webbplats
http://www.kemi.uu.se

Anställda och övriga verksamma