34.3.3 Fysikalisk kemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 20 UPPSALA
Postadress
Box 523, 751 20 UPPSALA
E-post
info-angkemi.uu.se
Webbplats
https://kemi.uu.se/angstrom/forskning/fysikalisk-kemi
Forskningsledare
Leif Hammarström 018-471 3648

Anställda och övriga verksamma