34.3 Institutionen för kemi - Ångström

För frågor till prefekt, studierektor och institutionen i allmänhet så rekommenderar vi att man använder sig av våra funktions-e-postadresser:
Prefekt: prefekt-ang@kemi.uu.se
Studierektor: studierektor-ang@kemi.uu.se
Information: info-ang@kemi.uu.se

Kontakt