16.1 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Kontakt

Besöksadress
von Kraemers allé 1 A, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 2136, 750 02 Uppsala
Webbplats
http://www.edu.uu.se
Prefekt/motsv
Jonas Almqvist 018-471 2406
Stf. prefekt
Marie Karlsson 018-471 1647
Bitr. prefekt
Marie Karlsson 018-471 1647
Administrativ chef
Micael Jansson 018-471 2497
Studierektor grundnivå
Petra Gäreskog 018-471 1790
Stina Hallsén 018-471 6821
Jenny Langwagen 018-471 6859
Eva Lundqvist 018-471 2428
Jonas Risberg 018-471 5756
David Sjögren 018-471 5786
Stellan Sundh
Maria Westman 018-471 2476
Studierektor avancerad nivå
Emil Bertilsson 018-471 2467
Kajsa Bråting 018-471 2297
Gunilla Lindqvist 018-471 3813
Studierektor forskarnivå
Emil Bertilsson 018-471 2467
Kajsa Bråting 018-471 2297
Gunilla Lindqvist 018-471 3813
Studievägledare
Jennifer Aulin Barros 018-471 2482
Nicolette Salmon Hillbertz 018-471 1608
Administrativ samordnare
Marcus Söderlind 018-471 2415
Kursadministration
Jennifer Aulin Barros 018-471 2482
Hanna Bergqvist 018-471 2365
Kerstin Carlfors Wedholm 018-471 2473
Elisabet Hansson 018-471 2368
Lisa Heyman 018-471 2405
Nicolette Salmon Hillbertz 018-471 1608
Johanna Nordling
Stina Pousette 018-471 7627
Lisa Regnéll 018-471 7969
Jenny Sommer 018-471 7968
Albin Sundberg 018-471 2422
Johanna Vestermark 018-471 6348
Trine Wirén 018-471 2418
Erik Åstrand 018-471 2443
Ekonomiadministration
Catarina Dahlqvist 018-471 6363
Peter Gahne 018-471 6975
Dania Karlsson 018-471 2459
Katalogadministration
Elin Löfgren 018-471 2486
Eva Rosendal Jansson 018-471 6355
Personaladministration
Elin Löfgren 018-471 2486
Eva Rosendal Jansson 018-471 6355
Webmaster
Lena Larson Johannesson 018-471 1610

Anställda och övriga verksamma