16.1 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Kontakt

Besöksadress
von Kraemers allé 1 A, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 2136, 750 02 Uppsala
Webbplats
http://www.edu.uu.se
Prefekt/motsv
Jonas Almqvist 018-471 2406
Stf. prefekt
Marie Karlsson 018-471 1647
Bitr. prefekt
Marie Karlsson 018-471 1647
Ola Winberg 018-471 5785
Administrativ chef
Micael Jansson 018-471 2497
Studierektor grundnivå
Emil Bertilsson
Gabriella Gejard 018-471 2419
Petra Gäreskog 018-471 1790
Birgitta Hellqvist 018-471 2402
Jenny Langwagen 018-471 6859
Eva Lundqvist 018-471 2428
Niklas Norén 018-471 2490
Gunilla Rensmo 018-471 1644
Jonas Risberg 018-471 5756
David Sjögren 018-471 5786
Maria Westman 018-471 2476
Ola Winberg 018-471 5785
Studierektor forskarnivå
Gunilla Lindqvist 018-471 3813
Maria Rasmusson 018-471 2433
David Sjögren 018-471 5786
Studievägledare
Jennifer Aulin Barros 018-471 2482
Hanna Bergqvist 018-471 2365
Ellen Matlok-Ziemann 018-471 2444
Administrativ samordnare
Marcus Söderlind 018-471 2415
Kursadministration
Jennifer Aulin Barros 018-471 2482
Hanna Bergqvist 018-471 2365
Kerstin Carlfors Wedholm 018-471 2473
Ellinor Hammarsten 018-471 3707
Elisabet Hansson 018-471 2368
Lisa Heyman 018-471 2405
Nicolette Salmon Hillbertz 018-471 1608
Astrid Odén 018-471 5376
Stina Pousette 018-471 7627
Lisa Regnéll 018-471 7969
Christian Sandström 018-471 1063
Jenny Sommer 018-471 7968
Albin Sundberg 018-471 2422
Leena Svensson Zeitler 018-471 7610
Trine Wirén 018-471 2418
Erik Åstrand 018-471 2443
Ekonomiadministration
Peter Gahne 018-471 6975
Dania Karlsson 018-471 2459
Catarina Pouzar 018-471 6363
Katalogadministration
Elin Löfgren 018-471 2486
Eva Rosendal Jansson 018-471 6355
Personaladministration
Elin Löfgren 018-471 2486
Eva Rosendal Jansson 018-471 6355
Webmaster
Viktor Jacobsson 018-471 8411
Lena Larson Johannesson 018-471 1610

Anställda och övriga verksamma