12.3 Centrum för polisforskning

Föreståndare: Universitetslektor Gustaf Almkvist

Poliscentrums syfte är att utnyttja det kompletta universitetets möjligheter för att samordna polisforskning och forskning som är relevant för polisverksamheten.

Styrelsens ordförande
-Professor Iain Cameron (Juridiska institutionen)

Ledamöterna i styrelsen
-Professor Marie Allen (vetenskapsområdet för medicin och farmaci)
-Universitetslektor Tim Melander Bowden (vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap)
-Universitetslektor Heléne Lööw (vetenskapsområde för humaniora och samhällsvetenskap)
-Emelie Lindvall (Polismyndigheten)
-Adam Lestaric (Säkerhetspolisen)
-Lennart Guné (Åklagarmyndigheten)
-Doktorand Miriam Ingesson (Juridiska institutionen)

Kontakt

Besöksadress
Munken Hus 1, rum 1268,
Postadress
Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2023
Webbplats
http://www.polisforsk.uu.se