12.3 Centrum för polisforskning

Föreståndare: Professor Iain Cameron
Biträdande föreståndare: Forskare Heléne Lööw

Poliscentrums syfte är att utnyttja det kompletta universitetets möjligheter för att samordna polisforskning och forskning som är relevant för polisverksamheten.

Styrelsens ordförande
-Professor Anna Jonsson-Cornell (Juridiska institutionen)

Ledamöterna i styrelsen
-Professor Marie Allen (Institutionen för immunologi, genetik och patologi)
-Docent Christer Elvingson (Institutionen för kemi)
-Kanslichef Eva Årestad Radner (Polisen)
-Doktorand Moa Liden (Juridiska institutionen)
-Matilda Broman (Säkerhetspolisen)
-Joakim Sturup (RMV)

Kontakt

Besöksadress
Munken Hus 1, rum 1268,
Postadress
Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 2023
Webbplats
http://www.polisforsk.uu.se