15.11 Statistiska institutionen

Kontakt

Besöksadress
Ekonomikum (plan 3), Kyrkogårdsgatan 10,
Postadress
Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 1011018-471 1010
Webbplats
http://www.statistik.uu.se
Prefekt/motsv
Ronnie Pingel 018-471 1042
Stf. prefekt
Ingeborg Waernbaum 018-471 5153
Studierektor grundnivå
Thommy Perlinger
Studierektor avancerad nivå
Mattias Nordin 018-471 5144
Studierektor forskarnivå
Ingeborg Waernbaum 018-471 5153
Studievägledare
Davoud Emamjomeh 018-471 5137
Ekonomiadministration
Eva Karlsson 018-471 5138
Katalogadministration
Cecilia Nygren
Personaladministration
Cecilia Nygren

Anställda och övriga verksamma