3.10.5 Akademikonferens

Ingår som en del av Kommunikationsavdelningen

Akademikonferens är en gemensam organisation för Uppsala universitet, SLU och Karolinska Institutet med uppgift att stärka universitetets varumärke och sätta fokus på forskningen genom professionellt genomförda och framgångsrika möten forskare emellan, mellan forskning och näringsliv och mellan universitet och samhällen.
Akademikonferens söker aktivt upp möjligheter till värdskap för nya kongresser och konferenser och stödjer dig som vill ta egna initiativ.

Enheten erbjuder kvalificerade och anpassade tjänster vid all planering och genomförande av konferenser och andra evenemang.

Akademikonferens är medlem i ICCA (International Congress and Convention Association).

Kontakt

Besöksadress
Almas allé 8, 75007 Uppsala
Postadress
Box 7059, 75007 Uppsala
Telefonnummer
018-471 5730018-671003
Fax
018-673530
E-post
infoakademikonferens.uu.se
Webbplats
https://www.slu.se/site/akademikonferens/

Anställda och övriga verksamma