3.10.4 Enheten för ledningsstöd och samverkan

Ingår som en del av Kommunikationsavdelningen

Enheten för ledningsstöd och samverkan svarar för akademiska högtider, samordnar inkommande besök, administrerar rektors mottagningar och stödjer universitetsledningen i protokollära frågor. Enheten svarar vidare för projektledning inom ramen för samverkan med det omgivande samhället och kulturarvet vid universitetet. Det årliga toppmötet Uppsala Heath Summit i Uppsala projektleds av enheten.

Kontakt doktorspromotion: doktorspromotion@uadm.uu.se
Kontakt professorsinstallation: akademiskafester@uadm.uu.se

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma