3.10.2 Enheten för avdelningsgemensamma funktioner

Ingår som en del av Kommunikationsavdelningen

Enheten för avdelningsgemensamma funktioner utgör ett strategiskt och operativt stöd till universitetet i varumärkesfrågor, visuell profil, översättningar och webbutveckling. Enheten svarar därutöver för stöd till universitetsledningen vad gäller bland annat underlag till tal och andra texter samt samordnar förberedelserna inför Uppsala universitets 550-årsjubileum 2027.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma