3.10.2 Enheten för avdelningsgemensamma funktioner

Ingår som en del av Kommunikationsavdelningen

Enheten för avdelningsgemensamma funktioner utgör ett strategiskt och operativt stöd till universitetet i varumärkesfrågor, grafisk profil, översättningar och webbutveckling.

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma