3.10 Kommunikationsavdelningen

Kontakt

Besöksadress
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala
E-post
kommunikationuadm.uu.se
Avdelningschef
Pernilla Björk 018-471 7580
Bitr. avdelningschef
Urban Lindberg 018-471 2221
Ekonomiadministration
Ulrica Schagerström Rolander 018-471 1819
Katalogadministration
Johan Ahlenius 018-471 5919

Anställda och övriga verksamma