40.11 Uppsala linneanska trädgårdar

Se avsnitt 42.3

Uppsala linneanska trädgårdar ansvarar enligt rektors beslut för intendenturuppdraget.

Kontakt