23.2 Centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är en samarbetsorganisation för forskare som sysslar med frågor om funktionshinder och funktionsnedsättning inom olika ämnen vid Uppsala universitets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid de egna institutionerna. Centrum ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor inom området.

Verksamheten leds av en styrelse: https://cff.uu.se/styrelse/

Verksamhetens webbplats: https://cff.uu.se

Kontakt

Besöksadress
BMC, Husargatan 3,
Postadress
Box 564, 751 22 UPPSALA
Telefonnummer
018-471 6445
Fax
018-471 6675
E-post
cffcff.uu.se
Webbplats
http://www.cff.uu.se

Anställda och övriga verksamma