32.1.2 Fysikens didaktik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Bor Gregorcic 018-471 3592

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/forskning/Fysikens+didaktik/
Föreståndare
Bor Gregorcic 018-471 3592

Anställda och övriga verksamma