32.1.6 Administration och service

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se

Anställda och övriga verksamma