32.1.4 Tillämpad kärnfysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

T.f. avdelningsföreståndare Göran Ericsson 018-471 3446

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/tk
Stf. avdelningschef
Göran Ericsson 018-471 3446

Anställda och övriga verksamma