32.1.4 Tillämpad kärnfysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

avdelningsföreståndare Henrik Sjöstrand 018-471 3329

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/tk

Anställda och övriga verksamma