32.1.3 Teoretisk fysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare Maxim Zabzine 018-471 3247

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/forskning/teoretisk-fysik

Anställda och övriga verksamma