32.1.13 The Svedberg-laboratoriet

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Elin Hellbeck, 018-471 3850

Kontakt

Besöksadress
Thunbergsv. 3D, 752 38 Uppsala
Postadress
Box 533, 751 21 Uppsala
Webbplats
http://www.tsl.uu.se/

Anställda och övriga verksamma