32.1.10.1 Kryo-Centrum

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1,
Postadress
Box 516, 751 20 Uppsala