32.1.11 FREIA

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Maja Olvegård 018-471 4981

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 Uppsala
Webbplats
http://www.physics.uu.se/forskning/freia/

Anställda och övriga verksamma