32.1.8 Högenergifysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Rikard Enberg, 018-471 7617

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/forskning/hogenergifysik/
Föreståndare
Rikard Enberg 018-471 7617

Anställda och övriga verksamma