32.1.11 Röntgenfysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Andreas Lindblad 018-471 3545

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/forskning/molcond/

Anställda och övriga verksamma