32.1.5 Materialteori

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Biplab Sanyal

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/forskning/materialteori/

Anställda och övriga verksamma