32.1.9 Materialfysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Gabriella Andersson, 018-471 3589

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/forskning/materialfysik/

Anställda och övriga verksamma