32.1.2 Astronomi och rymdfysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare: Eric Stempels 018-471 5994

Kontakt

Besöksadress
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats
http://www.physics.uu.se/forskning/astronomi-och-rymdfysik/

Anställda och övriga verksamma