3.20 Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

UU Innovations uppdrag är att bidra till att forskningsbaserad kunskap omsätts i nya, praktiska lösningar som skapar värde för människor och samhället. UU Innovation ger stöd inom de områden som krävs för att vidareutveckla idéer eller forskningsresultat till nya metoder, tjänster eller produkter som kan lösa nuvarande eller framtida behov. Stödet är kostnadsfritt och konfidentiellt och kan handla om att kartlägga kunskapstillgångar i projekt, identifiera möjliga behovsägare eller kunder på kort och lång sikt, patentskydd och andra rättighetsfrågor, affärsutveckling och finansiering.

UU Innovations stöd är öppet för alla studenter, forskare och övriga medarbetare vid Uppsala universitet, samt vid våra partnerlärosäten Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.

Välkommen att kontakta UU Innovation om du vill veta mer.

Kontakt

Besöksadress
Innovation Hub Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 38,
Postadress
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Telefonnummer
018-471 1598
E-post
innovationuu.se
Webbplats
http://www.uuinnovation.uu.se

Anställda och övriga verksamma