5 Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

På Uppsala universitet finns de allra bästa förutsättningarna för studenter och forskare som vill utveckla sina idéer eller skapa nytta med sin forskning. Tillsammans gör vi det möjligt för nya lösningar att komma ut i samhället och skapa nytta för fler.

UU Innovation finns till både för dig som är nyfiken på att nyttiggöra dina kunskaper och kan ha glädje av ett bollplank, och för dig som har en tydlig idé eller ett konkret forskningsresultat som du vill utveckla mot en bredare användning.

Ta hjälp av oss för att identifiera, utvärdera och utveckla potentialen i din idé eller dina resultat. Ju tidigare du tar kontakt med oss på UU Innovation desto bättre. Du behöver inte vara orolig att du inte kommit långt nog utan vi börjar där du är och jobbar oss tillsammans framåt. Stödet är kostnadsfritt och vi tar inget ägande i de projekt vi stöttar. Allt du berättar för oss är konfidentiellt.

Du behöver inte ansöka för att få vårt stöd. Du behöver inte heller ha några förkunskaper inom kommersialisering eller andra former av nyttiggörande. Dessutom är vårt stöd anpassat för att du ska kunna fortsätta studera eller forska samtidigt som du utvecklar din idé.

UU Innovations stöd erbjuds även forskare och studenter vid Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.

UU Innovation är en ingång till det samlade universitetsnära innovationsstödet som finns i Uppsala och som dessutom är ett av de bästa i Sverige och internationellt konkurrenskraftigt. Vi har ett nära samarbete med universitetets holdingbolag, UU Invest AB, den globalt topprankade företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre - UIC, samt Drivhuset Uppsala som har ett särskilt uppdrag att stimulera entreprenörskap bland studenter. Sammantaget skapar det gynnsamma förutsättningar för innovationsutveckling och entreprenörskap i Uppsalaregionen.

Välkommen till oss för att utforska och utveckla potentialen i dina idéer eller forskningsresultat!

Du når oss via vår funktionsadress här nedanför eller genom att ta kontakt direkt med någon av våra rådgivare. Välj det som passar dig bäst.

Kontakt

Besöksadress
Innovation Hub Uppsala, Dag Hammarskjölds väg 38,
Postadress
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Telefonnummer
018-471 1598
E-post
innovationuu.se
Webbplats
http://www.uuinnovation.uu.se

Anställda och övriga verksamma