3.13.2 Enheten för samordnat forskningsstöd

Ingår som en del av Planeringsavdelningen

Kontakt

Besöksadress
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma